Wróć do poprzedniej strony         

Jak uzyskać pomoc

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się osobiście do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem lub wybranego Punktu Lokalnego i wypełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy. Przy złożeniu wniosku należy okazać się dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przestępstwa (z policji, prokuratury, sądów, Centrów Interwencji Kryzysowych, lekarskimi, umowami, innymi) oraz przedłożyć kserokopie tych dokumentów.

W wyjątkowych sytuacjach pomoc udzielana będzie na Oświadczenie składającego wniosek.


Wróć do poprzedniej strony